Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 

AKTUALNE INFORMACJE

od dnia 25 sierpnia 2020 r. 

W NAUCZANIU TRADYCYJNYM  DOSTĘPNE NA STRONIE

  http://przedszkole.zomordy.pl

 

 


 

Odchodzi od nas człowiek niezwykły - pedagog,  nauczyciel życia, wychowawca pokoleń.  Całe swoje  życie zawodowe spędził wśród naszej szkolnej społeczności.

Spokojny, rozważny o ogromnym zasobie wiedzy pedagogicznej i życiowej. Prawdziwy Przyjaciel dzieci i młodzieży, dla których był doskonałym wzorem. Zawsze spokojny, zachowawczy, rozważny, szanujący słowa. A jednocześnie człowiek niezmiernie skromny niedbający o zaszczyty i wyróżnienia.

Był wymagającym Dyrektorem, nauczycielem i wychowawcą.  Uczył pokory, szacunku i rozwagi dla życia i jednocześnie  tolerancji dla innych. Wychowawca nie tylko wielu pokoleń uczniów, ale i ludzi dorosłych jako pracowników od których wymagał ale i się troszczył. Każdego starał się ocenić sprawiedliwie. Każdy kto miał przyjemność , choć na chwilę, zetknąć własne życie z Panem Andrzejem, odebrał naukę w słowie i postawie życiowej.

Panie Andrzeju – zapewniamy Ciebie, że pamięć o Tobie zachowamy głęboko w naszych sercach. Nasze słowa pożegnalne są gestem honoru i wdzięczności.

 Życiorys

Andrzej Michałowski - urodził się 29 sierpnia 1960  roku w Domanicach w ziemi siedleckiej. Po przeprowadzce rodziców do Siedlec ukończył tutaj szkołę podstawową i średnią a następnie studia na Uniwersytecie Wars. W 1981 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zbiorczej Szkole Gminnej w Mordach. W drugiej połowie lat 80-tych XX wieku był wychowawcą świetlicy, a od roku 1991 został jej kierownikiem. W 1998 roku mianowano Go dyrektorem Szzawskimkoły Podstawowej w Mordach. W 1999 roku, po wygraniu konkursu, powierzono Mu to stanowisko na 5-cio letnią kadencję. Był współorganizatorem powstającego po reformie oświaty Gimnazjum nr 1 w Mordach. Funkcję tę pełnił przez jeden rok do czasu rozdzielenia obu szkół w 2000 roku. W 2004 roku po nierozstrzygniętym konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej powrócił do pracy w świetlicy szkolnej. Jednocześnie był nauczycielem informatyki.

W 2017 roku został powołany na stanowisko wicedyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach. Funkcję tę pełnił do końca.


 

Lista dzieci przyjęta do przedszkola

na rok szkolny 2020/2021

 

lp.

A " 3 latki "

1.

A " 3 latki "

Czapski

Igor

2.

A " 3 latki "

Chacińska

Paulina

3.

A " 3 latki "

Chodowiec

Filip

4.

A " 3 latki "

Długołędzka

Julia

5.

A " 3 latki "

Fiuk

Kuba

6.

A " 3 latki "

Gałecka

Aleksandra

7.

A " 3 latki "

Jędrasiewicz

Lena

8.

A " 3 latki "

Karczewska

Maja

9.

A " 3 latki "

Lipińska

Kaja

10.

A " 3 latki "

Marczuk

Michał

11.

A " 3 latki "

Matejczuk

Apolonia

12.

A " 3 latki "

Pawluk

Zofia

13.

A " 3 latki "

Pawluk

Julita

14.

A " 3 latki "

Płochocka

Julia

15.

A " 3 latki "

Rombel

Aleksander

16.

A " 3 latki "

Rytel

Małgorzata

17.

A " 3 latki "

Skolimowski

Szymon

18.

A " 3 latki "

Śmieciuch

Cezary

19.

A "3 lattki"

Zdziebłowska

Emilia

20.

A "3 latki"

Zelent

Karolina

21.

A "3 latki"

Żylak

Daniel

lp.

A "czterolatki"

1.

A "czterolatki"

Czapski

Mikołaj

2.

A "czterolatki"

Kiepuszewski

Szymon

3.

A "czterolatki"

Lipiński

Alan

4.

A "czterolatki"

Łupiński

Bartosz

5.

A "czterolatki"

Marczuk

Stanisław

6.

A "czterolatki"

Mikołajczuk

Michał

7.

A "czterolatki"

Paprocka

Magda

8.

A "czterolatki"

Skwierczyński

Alan

9.

A "czterolatki"

Stokowski

Bartosz

10.

A "czterolatki"

Wakuła

Maja

11.

A "czterolatki"

Wereda

Piotr

12.

A "czterolatki"

Zabielski

Piotr

lp.

B "czterolatki"

1.

B "czterolatki"

Chaciński

Błażej

2.

B "czterolatki"

Cichało

Piotr

3.

B "czterolatki"

Czarnocka

Liliana

4.

B "czterolatki"

Głuchowska

Zofia

5.

B "czterolatki"

Gmitrzuk

Zuzanna

6.

B "czterolatki"

Kokieć

Filip

7.

B "czterolatki"

Lipińska

Paulina

8.

B "czterolatki"

Maleszewska

Natalia

9.

B "czterolatki"

Matłacz

Anna

10.

B "czterolatki"

Nasiłowski

Kacper

11.

B "czterolatki"

Wardziak

Adam

12.

B "czterolatki"

Ziółecka

Alicja

13.

B "czterolatki"

Żuk

Natalia

lp.

A "pięciolatki "

1.

A "pięciolatki"

Chaciński

Antoni

2.

A "pięciolatki"

Cyprjaniuk

Aleksandra

3.

A "pięciolatki"

Czarnocka

Malwina

4.

A "pięciolatki"

Daniluk

Maja

5.

A "pięciolatki"

Grzegorczuk

Izabela

6.

A "pięciolatki"

Kisielińska

Maja

7.

A "pięciolatki"

Kołtuniak

Jan

8.

A "pięciolatki"

Korczak

Kornelia

9.

A "pięciolatki"

Miazga

Maja

10.

A "pięciolatki"

Nużyński

Igor

11.

A "pięciolatki"

Ogrodniczuk

Lena

12.

A "pięciolatki"

Skorupska

Paulina

13.

A "pięciolatki"

Tarkowska

Dominika

lp.

B "pięciolatki"

1.

B "pięciolatki"

Czarnocka

Anna

2.

B "pięciolatki"

Czarnocka

Gabriela

3.

B "pięciolatki"

Gmaj

Gabriela

4.

B "pięciolatki"

Jędresiewicz

Mikołaj

5.

B "pięciolatki"

Kędziora

Anna

6.

B "pięciolatki"

Kosyl

Kordian

7.

B "pięciolatki"

Madej

Hanna

8.

B "pięciolatki"

Majchrzak

Lena

9.

B "pięciolatki"

Michalak

Marcelina

10.

B "pięciolatki"

Ostojski

Kacper

11.

B "pięciolatki"

Radomyska

Amelia

12.

B "pięciolatki"

Skulimowska

Antonina

13.

B "pięciolatki"

Szakoła

Antonii

14.

B "pięciolatki"

Żochowska

Maja

15.

B "pięciolatki"

Żylak

Piotr

lp.

A "zerówka"

1.

A "zerówka"

Czarnocki

Jakub

2.

A "zerówka"

Daniluk

Abigejl

3.

A "zerówka"

Gałecka

Ania

4.

A "zerówka"

Jakimiak

Kaja

5.

A "zerówka"

Kazimierczuk

Miłosz

6.

A "zerówka"

Kozłowski

Wiktor

7.

A "zerówka"

Lipiński

Natan

8.

 A "zerówka"

Maleszewski

Piotr

9.

A "zerówka"

Michalak

Kacper

10.

A "zerówka"

Nasiłowska

Aleksandra

11.

 A "zerówka "

Plewik

Adela

12.

A "zerówka"

Sawicki

Julian

13.

A "zerówka"

Starak

Zuzanna

14.

A''Zerówka"

Śmieciuch

Hubert

15.

A "zerówka"

Uziębło

Daniel

16.

A "zerówka"

Wasilewska

Kalina

17.

A "zerówka"

Wojciechowski

Emanuel

lp.

B " zerówka "

1.

  B "zerówka "

Cyprjaniuk

Julia

2.

B "zerówka"

Głuchowska

Łucja

3.

B "zerówka"

Jakimiuk

Kinga

4.

B "zerówka"

Łupiński

Michał

5.

B "zerówka"

Mikołajczuk

Lena

6.

B "zerówka"

Mróz

Julia

7.

B "zerówka"

Mysłowska

Anastazja

8.

B "zerówka"

Paciorek

Martyna

9.

B "zerówka"

Skolimowska

Luiza

10.

B "zerówka"

Skorupski

Kamil

11.

B "zerówka"

Soszyński

Kacper

12.

B "zerówka"

Śnitko

Kacper

13.

B "zerówka"

Trębicka

Nikola

14.

B "zerówka"

Urban

Aleksandra

15.

B "zerówka"

Wardziak

Dawid

16.

B "zerówka"

Wardziak

Szymon

17.

B "zerówka"

Wereda

Jakub

lp.

             LISTA OSÓB REZERWOWYCH 

1.

A " 3 latki "

Łazowska

Wiktoria

2.

A " 3 latki "

Skolimowska

Liliana


 

W związku z wznowieniem działalności przedszkola od dnia 11.05.2020r. informujemy o obowiązujących procedurach:
1. Przedszkole będzie czynne od 7.00 do godz.16.00
2. Dzieci będą przyjmowane od godz. 7.00 do godz. 8.00. Po godz. 8.00 dziecko nie zostanie przyjęte.
3. Grupa będzie liczyć maksymalnie do 12 dzieci.
4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
5. Dzieci przyprowadzane /odbierane z przedszkola mogą być wyłącznie przez osoby zdrowe.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
7. Dzieci będą przyjmowane i odbierane przez pracowników przedszkola przy drzwiach wejściowych z zachowaniem bezpiecznej odległości – 2 m. (przy drzwiach wejściowych są dyżurni pracownicy można również zadzwonić pod numer telefonu:6415440).
8. Rodzice/ opiekuni prawni przyprowadzający lub odbierający dzieci z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych wynoszący min.2 metry.
9. Temperatura ciała będzie mierzona codziennie dziecku oraz rodzicowi/opiekunowi prawnemu . Dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola jeżeli temperatura ciała dziecka lub rodzica/ opiekuna prawnego będzie wynosiła 37 stopni i powyżej.
10. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek.
11. Wypełniając deklarację o powrocie dziecka do przedszkola prosimy o aktualne dane dziecka ( nr. telefonu do rodziców/opiekunów prawnych oraz adres zamieszkania, co umożliwi szybki sposób komunikacji pracowników przedszkola z rodzicem/opiekunem prawnym w sytuacji podejrzenia zagrożenia.

12. Wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z których dzieci będą korzystały podczas pobytu w przedszkolu będą dezynfekowane, a po zakończeniu zajęć będą ozonowane.
13. Każdy rodzic w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola zobowiązany jest dostarczyć wypełniony formularz. ( do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej  )

 

 


 

 


1. Pismo Wojewody Mazowieckiego do gmina  z wytycznymi.

2. Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego