Tydzień 04.05.2020- 08.05.2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Moja miejscowość, mój region Uśmiech

W tym tygodniu dziecko pozna ciekawostki historyczne o początkach państwa polskiego oraz legendy o Lechu i powstaniu Gniezna, legendy związane ze swoją miejscowością, swoim regionem, pozna herb swojej miejscowości. Kształtować  będzie  poczucie przynależności narodowej stosując zwroty: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp. Wysłucha wierszy, opowiadań i legend  dotyczących Polski, pozna nazwy ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły, Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr; utrwali wiedzę na temat symboli narodowych( godło, flaga).Nauczy się wiersza „Kim jesteś?” E. Stadtmuller i piosenki „Najpiękniejsze miejsce świata” K. Gowik. Utrwali poznane litery, poćwiczy czytanie całościowe  wyrazów, sylab, zdań. Utrwali poznane cyfry, poćwiczy dodawanie i odejmowanie  w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych. Przygotowując się do pisania wykona szereg ćwiczeń grafomotorycznych,, prac plastycznych( wydzieranka, rysowanie) i technicznych( album). Poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska i filmy edukacyjne.

 Propozycja  zajęć.

 Dzień 04.05.2020 (poniedziałek) - Małe miasteczko

1.Oglądanie obrazków, widokówek, zdjęć, folderów, przedstawiających miejscowość w której mieszka dziecko.

                 

2. Zabawa  „ Dwie ręce, dziesięć palców” (wg Krzysztofa Sąsiadka).

                                                      Dzieci:

Ja dziesięć palców mam,          pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami,

na pianinie gram.                      naśladują grę na pianinie,

Ja dwie ręce mam,                    pokazują dłonie,

na bębenku gram.                     uderzają na przemian dłońmi o uda,

Ja dziesięć palców mam           pokazują obie dłonie  z rozłożonymi palcami,

i na trąbce gram.                       naśladują grę na trąbce,

Ja dwie ręce mam                     pokazują dłonie,

i zaklaszczę wam                      klaszczą.

 3.Słuchanie piosenki „Najpiękniejsze miejsce  świata”

( sł.  i muz. K. Gowik)

 

- Rozmowa na temat piosenki

- Nauka refrenu na zasadzie echa muzycznego.

 4. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby

    „Małe miasteczko”

Zabawa z rymowanką – Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą kochamy.

Dzieci wypowiadają rymowankę cicho, głośno, rytmizują ja prostym , wymyślonym przez nie ruchem (np. klaskanie, tupanie, podskoki), śpiewają na własną melodię.

 Słuchanie wiersza Małe miasteczko.

 W małym miasteczku nie ma wieżowców,

schodów ruchomych ni zoo,

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,

które śpiewają wesoło.

 

Dookoła rynku stoi rząd domów

w siedmiu kolorach tęczy;

ruch jest nieduży, spokojnie, miło,

czasami pszczoła zabrzęczy.

 

Czyste powietrze pachnie zielenią,

na niebie świeci słoneczko

wszędzie jest blisko, ludzie się znają,

dbają o swoje miasteczko.

 

 • Rozmowa na temat wiersza
 • Wskazywanie różnic  miedzy miasteczkiem(wsią), a dużym miastem.

5. Zabawa ruchowa  „Spacer krętą uliczką

     Apaszka do zawiązania oczu.

     Rodzic zawiązuje dziecku oczy, sam jest przewodnikiem, który prowadzi dziecko po         

     uliczce. R. podaje określenia kierunku, np.: prosto, w prawo, w lewo, a zadaniem

     przewodnika jest przeprowadzenie kolegi do końca uliczki.

6.  Karta pracy, cz. 4, s. 20.

     Dzieci rysują szlaczki po śladach, a potem samodzielnie.

     Następnie naklejają w ramce widokówki, zdjęcia, albo rysują ważne miejsca ze swojej     

     miejscowości. Rysują po śladzie, bez odrywania kredki od kartki.

 7. Zabawy konstrukcyjne.

     Dzieci budują różne domy z klocków. Następnie porównują powstałe budowle,    

     wykorzystują następujące pojęcia: wysoki, niski, wyższy, niższy. Dzieci zachęcają do  

     kupna powstałego domu poprzez reklamę.  Szukają jak największej liczby argumentów    

     przekonujących potencjalnych klientów do zainteresowania się danym budynkiem.

 

 

Dzień 05.05.2020 (wtorek)Miejsca, które znamy.

1.    Karta pracy, cz.4, s.21.

Dzieci rysują po śladach. Określają , który rysunek kojarzy się z ich otoczeniem.

 2. Dzieci rozmawiają na temat miejsc w swojej miejscowości, które znają, które odwiedzają z rodzicami. Wypowiadają się na temat swojego miejsca zamieszkania.

R. pyta:

 - Z czego znany jest nasz region?

 - Co jest najbardziej charakterystyczne w naszej miejscowości?

 - Co się wam najbardziej podoba?

 - Czego chcielibyście się dowiedzieć o swoim regionie?

3. Utrwalenie refrenu piosenki „Najpiękniejsze miejsce świata”

Nauka pierwszej zwrotki piosenki. Dzieci powtarzają kolejne fragmenty utworu cicho i głośno. Utrwalenie refrenu poprzez jego śpiewanie coraz głośniej, następnie coraz ciszej. Słuchanie kolejnych zwrotek. Rozmowa na temat zawartych w nich treści.

4. Zabawy z kostkami

Dwa zestawy dużych kostek. W pierwszym zestawie – przeznaczonym do dodawania – kostki mają zaklejone sześć kropek, puste pole będzie liczone jako zero.

W drugim zestawie  - przeznaczonym do odejmowania  - jedna kostka jest bez zmian, a druga ma kropek: sześć, siedem, osiem, dziewięć i dwa razy po dziesięć.

 • Dodawanie z użyciem kostek.

Dzieci rzucają kolejno dwiema kostkami z pierwszego zestawu. Po wyrzuceniu liczą oczka. Układają odpowiednie działanie i je odczytują.

                  5 + 4 = 9

 • Odejmowanie z użyciem kostek.

Dzieci kolejno rzucają kostkami. Najpierw tą z większą liczbą oczek, a potem tą drugą. Liczą oczka wyrzucone na pierwszej, a potem – na drugiej kostce. Od liczby kropek z pierwszej kostki odejmują liczbę kropek z drugiej kostki.

Układają odpowiednie działanie i je odczytują.

                  10 – 6 = 4

5.Zagraj w grę  - Wesołe dodawanie

 https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wesole-dodawanie

 6. Zabawa ruchowa – Z domu do domu.

             Szarfy dla każdego dziecka.

           Dzieci stoją w szarfach – domkach rozłożonych na podłodze. Kiedy usłyszą hasło:

           Z domu! wybiegają z domków  i biegają po sali. Hasło: Do domu! jest sygnałem do jak  

           Najszybszego powrotu do swojego domku – szarfy.

 7. Karta pracy, cz. 4. s. 22.

Kolorowanie ramki zdjęcia przypominającego miejscowość dziecka. Kolorowanie rysunku.

 8. Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s 75.

Liczenie, o ile kratek środki kwiatów są oddalone od linii. Rysowanie pod linią kwiatów, których środki są oddalone o tyle samo kratek.

9. Rytmiczne zabawy - lekcja 2


       Dzień 06.04.2020r. ( środa)Najpiękniejsze miejsca świata.

1. Karta pracy, cz. 4, s. 23

Dzieci czytają z R. ( lub samodzielnie) nazwy miejscowości. Następnie rysują znak + pod napisami miasto lub wioska, jeżeli dane zdjęcie przedstawia elementy miasta lub wsi. Dzieci kolorują rysunki.

2. Herb naszej miejscowości – wydzieranka z kolorowego papieru

    Karta pracy, cz.4, s. 24.

                   Herb Mordów

 

    Obrazek herbu miejscowości w której mieszkają dzieci.

    Oglądanie herbu miejscowości, z której pochodzą dzieci. Wyjaśnianie znaczenia herbu..

    Samodzielne działania dzieci: rysowanie wnętrza herbu, wydzieranie z papieru w   

     odpowiednich kolorach małych kawałeczków, naklejanie ich na konturach herbu.

 3. Zabawa – Który z kolei?

   Herby różnych miast, w tym herb miejscowości , w której mieszkają dzieci.

    Rodzic układa w szeregu herby różnych miast, pośród nich jest herb miejscowości, w której  

    mieszkają dzieci. Zadaniem ich jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Który z kolei jest 

    herb  naszej miejscowości?

 4. Zabawa przy piosence „Najpiękniejsze  miejsce świata” ( piosenka udstepniona w poprzednim dniu)

    Zwrotka I.  Dzieci ustawione w lekkim rozkroku, przodem do R. k tóry ręce ma swobodnie  opuszczone. W dłoniach trzyma biało-czerwoną chorągiewkę.

                                                                           Dzieci:

    Są na całym świecie miasteczek tysiące              zataczają przed sobą koła prawą ręką,

    i są też wioseczki jak z bajeczki.                              zataczają przed sobą koła lewą ręką,

    Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce,               zataczają przed sobą duże koła – równocześnie ręką lewą i prawą ,

    tam domki, łąki, pola, rzeczki.                                  wskazują , zgodnie z rytmem, różne strony – raz lewą, raz prawą ręką.

    Ref.:

    A ja mieszkam właśnie tu,                                          Maszerują po okręgu z równoczesnym

    tutaj tulę się do snu.                                                     kołysaniem chorągiewką nad głową,

    Tutaj swoje mam radości i troski.                           zatrzymują się, wykonują obrót wokół siebie, dłonie w których trzymają chorągiewki, składają na piersiach,

    Każde drzewo tutaj znam,                                          ponownie maszerują po okręgu

    Każdą drogę tu i tam.                                                   z równoczesnym kołysaniem chorągiewkami nad głowami.

    To jest mój kawałek Polski.                                      zatrzymują się, wykonują obrót wokół siebie, dłonie w których trzymają   chorągiewki, składają na piersiach,

                                                                                                  rapują w prawo, w lewo, w tył i w przód.

    Najpiękniejsze miejsce świata,

    W prawo, w lewo, w tył i w przód!

    Taki to mój mały cud!

 

   

Zwrotka II.

Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach.                Wykonują ruch jak w pierwszej zwrotce.

Gdzieś indziej jak gdaczą sobie kurki.

W jednym miejscu śmiechy,

a w drugim muzyka,

a w trzecim cicho płyną chmurki.

 

Ref.:

Tak samo jak po pierwszej zwrotce.

 

Zwrotka III

Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.             Maszerują w przód, na raz rozkładają                    

Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje.                             ręce na boki, na dwa krzyżują ręce na   

                                                                                                       piersiach, maszerują w tył, na raz     

                                                                                                       rozkładają ręce na boki, na dwa krzyżują

                                                                                                       ręce na piersiach,   

Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem.                powolnie unoszą ręce w górę,

Ja także kocham miejsce swoje.                                   opuszczają ręce swobodnie, wykonują      

                                                                                                      obrót wokół siebie.

Ref.:

A ja mieszkam właśnie tu,                                         w rozsypce, maszerują po okręgu w

Tutaj tulę się do snu.                                                  prawą stronę, miarowo unoszą

                                                                                           naprzemiennie raz lewą, raz prawą rękę,

                                                                                            trzymając chorągiewkę,

Tutaj swoje mam radości i troski,                       wykonują obrót wokół siebie, kołysząc

                                                                                           nad głowami chorągiewkami,

Każde drzewo tutaj znam,                                      w rozsypce maszerują po okręgu w lewą

Każdą drogę tu i tam.                                               stronę, miarowo unosząc naprzemiennie

                                                                                            Raz lewą, raz prawą rękę,

To jest mój kawałek Polski.                                    Wykonują obrót wokół siebie, kołyszą    

                                                                                           nad głowami chorągiewkami,

Najpiękniejsze miejsce świata,                                   rapują w prawo, w lewo, w tył i w przód.

W prawo, w lewo, w tył i w przód!

Taki to mój mały cud!

 

5. Zabawy z plecami -zabawy  rozwijające świadomość własnego ciała oraz przekładanie wrażeń dotykowych na ruch i grę instrumentów.

Odtwarzacz CD, nagranie wolnej muzyki( wg wyboru R..)dla każdego dziecka: karta papieru, arkusz papieru pakowego, kredki.

 • Budzimy nasze ciało – dzieci opukują, masują części ciała pokazywane przez R. ,

głośno je nazywają.

 • Polecenia – dzieci poruszają się swobodnie po Sali. Na komendę R. kładą się: na plecach ,na brzuchu, na boku; opierają na łokciach.
 • Zabawy w parach – każde dziecko wybiera sobie partnera i siada z nim na podłodze. W rytm wolnej muzyki głaszcze, opukuje, masuje plecy kolegi. Po kilku chwilach następuje zmiana.
 • Zwierzęta wędrują po plecach – jedno z dzieci za pomocą dłoni, pokazuje na plecach partnera typowe ruch różnych zwierząt; osoba ta musi zgadnąć, jakie zwierzę spaceruje po jej plecach. Po kilku chwilach następuje zmiana.
 • Odtwarzajmy rysunki – jedno dziecko z pary rysuje na plecach partnera różne, proste formy, np.: linię prostą, koło, jakiś zygzak, trójkąt, spiralę, a partner próbuje odtworzyć  te rysunki krokami na podłodze. Potem następuje zmiana ról.
 • Przenosimy dotyk na papier – dzieci siadają parami , jedno za drugim, wokół rozwiniętego papieru pakowego. Podczas odtwarzania nagrania  spokojnej muzyki jedna osoba z pary ilustruje obiema rękami  na plecach partnera melodię przez :poklepywanie, pocieranie, opukiwanie w różnych kierunkach. Siedzące z przodu dziecko przenosi te rytmiczne znaki  jako swoje odczucie, rysując kredką na papierze. Po chwili następuje zmiana ról.

 

Dzień 07.04.2020r ( czwartek)Album mojej miejscowości.

 1.Koperta z adresem .

Dzieci wycinają rysunek rozłożonej koperty, zaginają go wzdłuż przerywanych linii i sklejają w odpowiednich miejscach. Zapisywanie przez R.  na kopercie adresu zamieszkania podanego przez dziecko.

2.Karta pracy, cz. 4, s. 25.

Rysowanie po liniach  od obrazków dzieci do zdjęć miejscowości, w których mieszkają. Rysowanie po śladzie drogi babci i dziadka do domu.

3Instrumentalizacja wiersza B. Formy – Droga do przedszkola.

Dowolne instrumenty będące w posiadaniu dzieci.

 R. recytuje wiersz zwracając uwagę na  odpowiednią  intonacje i dykcję. Dzieci   

     tworzą spontanicznie instrumentalizację.

   

Codziennie wczesnym rankiem

zawsze drogą tą samą

do przedszkola maszeruję

 razem z moją mamą.

 

Mijam skrzyżowanie

sklepy, park i szkołę

potem kilka domów

 i widzę przedszkole.

 

Chociaż jestem mały

To swój adres zna

 Do domu potrafię

Drogę wskazać wam.

4Album mojej miejscowości.

Kartki ( wcześniej ozdobione stemplami ziemniaków owiniętymi materiałem  o wyraźnej fakturze, np.: sztruks, koronka, szare płótno)dla dziecka, widokówki miejscowości, obrazki, klej, mazak, wstążeczka, dziurkacz, kartonowa okładka z herbem miejscowości, napis Moja miejscowość.

Dzieci naklejają na kartkach widokówki, obrazki  przedstawiające dana miejscowość.

Następnie naklejają  pod widokówkami, obrazkami podpisy( przygotowane przez R.) informujące,  o tym co przedstawiają. Łączą kartki w jedną całość, za pomocą wstążeczki przewleczonej przez otwory wykonane dziurkaczem.

Dołączają kartonową okładkę z herbem miejscowości, pokolorowanym przez dziecko i z tytułem albumu Moja miejscowość.

 5. Zabawa  ruchowa z woreczkiem – Podaj cegłę.

 Dzieci stoją lekkim rozkroku, dotykają się plecami. Na hasło: Podaj cegłę – dzieci wyciągają ręce w górę i podają woreczek – cegłę, potem wykonują skłon i oddają woreczek  - cegłę między nogami. Cegłę podajemy też bokiem, wykonując skręty ciała.

6Karta pracy, cz. 4, s. 26.

 Odszukanie w naklejkach zdjęć podobnych krajobrazów i naklejenie ich obok odpowiednich zdjęć. Rysowanie takiego samego rysunku po prawej stronie, jak po lewej. Określanie co znajduje się w rogach rysunków.

7. Zabawy utrwalające poznane zapisy cyfrowe liczb.

Karty obrazkowo-liczbowe, liczmany, kartoniki z liczbami, patyczki plastelina, kartki papieru, kredki, nożyczki.

 - Układanie domina obrazkowo-liczbowego: rozszerzenie zakresu kart matematycznych – rysowanie lub wycinanie elementów, których liczba odpowiada liczbie umieszczonej na karcie,

 - wykonywanie ruchów według pomysłów  dzieci, których liczba odpowiada pokazanej przez R.  lub liczbie wylosowanej przez dziecko,

 - dopełnianie w pudełkach patyczków zgodnie ze wskazaniem określonej liczby, modelowanie cyfr z plasteliny,  zgodnie z określoną liczbą elementów narysowanych na papierze, lub ułożonych z liczmanów przez dzieci.

 

Dzień 08.04.2020r.( piątek)Kim jesteś?

 

1.Karta pracy, cz. 4, s. 27.

    Rysowanie szlaczków  po śladach , a potem samodzielnie. Rysowanie po śladach  

    spirali – dużych i małych.

 2. Zabawa Dokończ zdania

 R. mówi początek zdania, a dzieci je kończą.

Miejscowość, w której mieszkam , to……

Mieszkam…przy ulicy….

Lubię swoją miejscowość, bo…

Moje przedszkole znajduje się w…..przy ulicy…

3. Nauka wiersza Ewy Stadtmuller -  Kim jestem?

     

  • Słuchanie wiersza.

 

Czy wiesz kim jesteś?                    I jeszcze Wisła

 -To oczywiste!                              co sobie płynie:

Co ci jest bliskie?                           raz na wyżynie,

 - Znaki ojczyste.                           raz na równinie,

Ojczyste barwy                              i mija miasta

 - biało- czerwone.                          prześliczne takie…

Ojczyste godło                               - Już wiesz, kim jesteś?

 - orzeł w koronie.                         – Jestem Polakiem.

Ojczyste w hymnie

 - mazurka dźwięki,

No i stolica

 - miasto syrenki.

 

 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Wskazanie wśród obrazków różnych flag – flagi Polski.
 • Powtórna recytacja wiersza.

R. recytuje wiersz opuszczając pewne słowa, które dopowiadają dzieci (czerwona czcionka).

 

 

 4.Karta pracy, cz. 4, s. 28.

     Czytanie całościowe zdania To mapa Polski. Czytanie samodzielne napisów  

      odszukanych w naklejkach: Wisła, stolica, Bałtyk, Tatry. Naklejanie ich w

      odpowiednich miejscach na mapie.

      Nauka wiersza fragmentami , metodą ze słuchu.

5. Oglądanie filmu edukacyjnego – Historia Polski według dzieci                                                                                                                                                                                                                      

R. wyjaśnia: Dawne miasto(miejscowość) to osada

- W jakich miejscach najczęściej  budowano grody, czyli osady? Jakiego materiału używano do budowy grodów?(w trudno dostępnych miejscach – na wzgórzach, na terenach otoczonych wodą lub bagnach). R. wskazuje i nazywa najważniejsze elementy obronne zamku: wysokie i grube mury obronne, małe okna, fosa (rów, kanał wokół zamku, nad którą był most zwodzony), wieże, baszty.

- Czy ktoś widział zamek?( swobodne wypowiedzi dzieci)

- Kto mieszkał w zamku?(W dawnych czasach mieszkali królowie, możnowładcy, rycerze)

6. Puzzle – Godło Polski

          

             W dawnych czasach  w zamkach organizowane były turnieje rycerskie, czyli zawody     

             sprawdzające umiejętności rycerza. Polegały na prowadzeniu walki według ściśle   

             określonych zasad: nieatakowania słabszych, osoby leżącej, osoby bezbronnej,

             odwróconej tyłem, popychania. Współcześnie również odbywają się turnieje 

             rycerskie, są one sposobem sportu walki i odtwarzania dawnych tradycji rycerskich.

             - Jak ubrany był rycerz? Metalowy hełm pancerz składający się z: napierśnika i

             naplecznika, naramienników, nałokietników, rękawic, fartucha, nabiodrków,

             nakolanników, nagolenników, trzewików. Pod zbroję rycerz ubierał metalową

             koszulkę z rękawami, czasem z kapturem, często długą, zbudowaną z kilkunastu

             tysięcy małych kółek metalowych zwanej kolczugą)

               - Jakiej broni używał rycerz?( Broń zaczepną stanowił: miecz, włócznia (kopia),

              topór oraz sztylet zwany mizerykordią. Broń ochronną stanowiła: tarcza, hełm i 

              zbroja).

7. Słuchanie fragmentu wiersza A. Nosalskiego 

              O dwunastu braciach – maj.

                 Wreszcie się zjawia

                  maj wystrojony

                  i bzu przynosi

                  pełne brzemiona.

                  Przez całe ranki,

                  całe wieczory

                  gra na fujarce

                  z wierzbowej kory

             - Wymienianie przez dzieci nazw wszystkich miesięcy. Określanie, którym z kolei  

                miesiącem jest maj.

8. Ćwiczenia w czytaniu – układanie z liter nazw do obrazków.

                Dowolne obrazki, litery.

               Dzieci losują obrazki. Układają pod nimi z liter ich nazwy.