Tydzień 18.05.2020-22.05.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

           Łąka w maju

W tym tygodniu dzieci poznają nowe środowisko przyrodnicze - łąkę wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami, z wykorzystaniem przyborów i narzędzi potrzebnych do badania i obserwowania(lupa, lornetka). Zachęcać będziemy dzieci do obserwowania przyrody wiosną. Poznawać one będą wybrane owady i ich rolę w rozwoju roślin. Poznają etapy rozwoju, np. żaby, motyla. Zrozumieją znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt. Poznają wybrane rośliny zielne (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) I ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki). Wykonają pierwszą kartę zielnika z wykorzystaniem, np. Mniszka lekarskiego. Wzbogacą słownictwo stosując pojęcia ogólne (np. owady, zioła). Nauczą się oceniać wartość logiczną zdań(zdania prawdzie, zdania fałszywe),  rozpoznawać i nazywanie figury przestrzenne: np. sześcian oraz podawać ich podstawowe cechy. Swoje przeżycia i wewnętrzne uczucia wyrażać będą poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej. Umiejętność czytania doskonalić będą poprzez układanie nazw obrazków z liter i odczytywanie ich.

 

   Dzień 18.05.2020r. (poniedziałek)– Barwa ochronna.

1.Karta pracy, cz. 4, s. 36-37. Oglądanie obrazka. Określanie, co dzieje się na łące w maju. Oglądanie zdjęć zwierząt, nazywanie ich.

2.Słuchanie piosenki Wiosna na łące”(sł. I muz. Jolanta Kucharczyk). Rozmowa na temat treści piosenki. Nauka refrenu na zasadzie echa muzycznego.

k

 

3.Zabawa pobudzająco-hamująca Wiosenne kwiaty.

Tamburyn.

Przy cichych dźwiękach tamburynu dzieci – wiosenne kwiaty przechodzą do przysiadu.

Głośność dźwięku narasta, dzieci przechodzą do pozycji stojącej – kwiaty rosną. Mocne uderzenie w tamburyn – zatrzymują się przez chwilę w bezruchu.

Dwa uderzenia w tamburyn – przechodzą do leżenia na plecach.

Trzy uderzenia – tworzą małe koła.

 Cztery uderzenia ustawiają się w wężyki.

4.Zabawa rytmiczno-artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza T. Fiutowskiej

„Żabie łapki”

                                                                                  Dzieci

              Dwie zielone, małe żabki,

              Tak nad stawem grają w łapki:

              jedną łapką                                                        podnoszą prawą rękę ugiętą w łokciu,

              klap, klap, klap.                                                 uderzają o prawą dłoń partnera,                  

              Drugą łapką                                                       podnoszą lewą rękę ugiętą w łokciu,

              klap, klap, klap.                                                 uderzają o lewą dłoń partnera,        

              Potem dwiema                                                  podnoszą obie ręce ugięte w łokciach,

              klap, klap, klap.                                                 uderzają w obie dłonie partnera,

              Ty, bocianie                                                       przykucają i grożą bocianowi, poruszając

              nas nie łap                                                         wskazującym palcem.     

5.Słuchanie opowiadania M.Strękowskiej-Zaremby  „Zabawa w chowanego”    

- Przedstawienie bohaterów opowiadania : żaby, biedronki, konika polnego, motyla cytrynka. Podział nazw: żaba, motyl na głoski.

Książka (s. 74-77) dla każdego dziecka.


 

-  Rozmowa na temat opowiadania, co to jest barwa ochronna? (Ubarwienie ochronne czy maskujące polega na upodobnieniu się barwą ciała  do środowiska życia danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest rozpowszechnione wśród zwierząt, takich jak niedźwiedź polarny, pasikonik, rzekotka drzewna).

6.Ćwiczenia z tekstem.

 Dzieci czytają tekst umieszczony pod ilustracjami. Książka(s. 74-77) dla każdego dziecka.

 

7.Ilustrowanie ruchem i głosem opowiadania .

Był piękny, wiosenny dzień i przedszkolaki wybrały się na spacer , na pobliską łąkę

( dziecko maszeruje w różnych kierunkach sali). Słońce mocno świeciło, a wiatr rozdmuchiwał nasiona mniszka pospolitego i innych roślin(dzieci chodzą na czworakach i dmuchają na rośliny). Nagle dzieci usłyszały pierwsze odgłosy. To pracowite pszczoły nad kwiatami szukając najpiękniejszych okazów, aby zebrać z nich nektar(dzieci latają jak pszczółki, machają rękami – skrzydełkami), wesoło bzyczały, nawołując się nawzajem( naśladują bzyczenie pszczół: bzz, bzz, bzz.). Na listkach koniczyny siedziały koniki polne, poruszając śmiesznie łapkami, z których strząsały resztki porannej rosy(dzieci siedzą, poruszają w dowolny sposób kończynami), cykając cichutko(naśladują dźwięk: cyt, cyt). Nagle, zupełnie nie wiadomo skąd, pojawiły się żaby(dzieci naśladują skakanie żabek), które kumkały głośno(naśladują kumkanie: kum, kum, kum), jakby ostrzegały się przed jakimś niebezpieczeństwem. Miały rację, że były takie zdenerwowane, bo na łące pojawiła się para bocianów. Chodziły, wysoko unosząc nogi(naśladują chód bociana), z szeroko rozłożonymi skrzydłami, i rozglądały się na boki, co chwilę przystawały i pochylały się, szukając czegoś w trawie. Ponieważ niczego nie mogły znaleźć – klekotały ze złością(naśladują głos bociana – kle, kle, kle).

Wysoko nad łąką krążył skowronek, śpiewając wiosenną piosenkę(naśladują śpiew skowronka: dzyń, dzyń, dzyń), opowiadał mu wróbel(naśladują głos wróbla: - ćwir, ćwir, ćwir), który przysiadł zmęczony na pobliskim drzewie  w poszukiwaniu pokarmu dla swoich głodnych dzieci. Czekały one niedaleko w gniazdku , piszcząc:..(naśladują kwilenie piskląt: pi, pi, pi), aby jak najszybciej przyniósł im coś do jedzenia. Dzieci już miały wracać  do przedszkola, kiedy zobaczyły ślimaka, który wolno sunął po trawie. Gdy tylko napotkał jakąś przeszkodę, szybko chował się do domku, który niósł na grzbiecie. Dopiero po chwili wystawiał głowę i rozglądał się dookoła( dzieci naśladują  zachowanie ślimaka). Nad łąką latały kolorowe motyle, co pewien czas siadając na kwiatkach(dzieci naśladują ruch latających motyli). Przyglądała im się zaciekawiona wrona, siedząca na pobliskiej wierzbie i głośno kracząca z zachwytu(naśladują krakanie: krrrra, krrrra, krrra).  Wiosenny wietrzyk poruszał trawą, kwiatami i gałązkami drzew, szumiąc wesołe piosenki: szszsz…szszsz…szszuuu(wydają szumiące dźwięki, kołysząc uniesionymi rękami).

Dzieci były zadowolone ze spaceru. Wróciły pełne wrażeń do przedszkola(maszerują parami), gdzie czekał już na nie pyszny obiadek.

8.Majowa łąka – praca plastyczna.

Dla każdego dziecka: wyprawka, karta 23, nożyczki, klej.

Wycinanie z karty pasa w zielonym kolorze. Składanie pasa według instrukcji. Przyklejanie wiosennych kwiatów, naklejek według instrukcji.

9.Karta pracy, cz. 4, s. 38. Słuchanie opowiadania R. o cyklu rozwojowym motyla. Numerowanie kolejnych obrazków za pomocą liczb. Oglądanie zdjęć motyli. Słuchanie ich nazw. Opowiadanie o najciekawszym motylu.

10.Ćwiczenia w czytaniu.

Dla każdego dziecka: wyprawka (karta G– obrazki, wyrazy karta N(biedronka, konik polny, ważka, stokrotka, mak), nożyczki, kartka, klej.

Dzieci oglądają obrazki. Nazywają zwierzęta i rośliny na nich przedstawione. Dobierają do nich wyrazy – ich nazwy. Naklejają wyrazy z obrazkami na kartkach.

 

Dzień 19.05.2020r(wtorek) – Motyle i kwiaty.

 

1.Karta pracy, cz. 4, s. 39. Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Otaczanie pętlą owadów. Dokończanie rysunku motyla według wzoru.

2.Ćwiczenia  w liczeniu. „ Liczymy żabki.”

R. układa przed dzieckiem szarfy niebieskie lub zielone – symbolizujące stawy.

Dziecko wkłada do nich taką liczbę sylwet żab, która odpowiada liczbie uderzeń R. w bębenek. Przeliczają sylwety żab w poszczególnych stawach; układają pod nimi odpowiednią liczbę klocków lub kartoniki z liczbami – równą liczbie żab w stawie.

Dodawanie na cukierkach - obejrzyj i ćwicz!


3.Utrwalenie refrenu piosenki „Wiosna na łące”. Nauka zwrotek piosenki
(z poprzedniego dnia).

4.Opowieść ruchowa  przy muzyce – rozwijanie zdolności prawidłowego operowania oddechem.(nagranie muzyki  o pogodnym charakterze, według wyboru R.).

R. zwraca się do dziecka:

- Nastała wiosna. Dzisiaj wybierzemy się na łąkę.

Dziecko spaceruje za R. w określonym kierunku, w rytmie nagrania muzyki o pogodnym charakterze. Podczas przerwy w muzyce R. mówi:

- Jak tutaj pięknie! Tyle kwiatów  i miękka, świeża trawa!

Dziecko nabiera powietrza nosem, wydycha ustami na samogłosce – ooo! I sylabie aaach.

Ponownie maszerują w rytmie nagrania muzycznego. Podczas przerwy w muzyce R. kontynuuje:

 - Czy czujecie, jak pachną kwiaty i kwitnące krzewy?

Dzieci zatrzymują się, nabierają powietrza nosem, a wypuszczają ustami, naśladując wąchanie kwiatów. Następnie udają kichnięcie.

Ponownie maszerują R. mówi:

 - Pora odpocząć. Kładziemy się na trawie i powoli oddychamy.

Dziecko wykonuje wdech nosem, wydech ustami, następnie wdech ustami i wydech nosem.

 - Zasypiamy, słuchamy wiosennej muzyki.

W tle słychać cichą muzykę. Dzieci miarowo oddychają, z dłońmi ułożonymi na przeponie.

 - Zaczyna powiewać wiatr. Szumi trawa. Wiatr wieje coraz mocniej.

Dziecko przechodzi do pozycji stojącej. Nabiera powietrza nosem i wypuszcza je, równocześnie wypełniając powietrzem policzki.

 

5.Zabawy  z sześcianem.

 Przypomnienie cech kwadratu.

 R. mówi: Nakreślcie w powietrzu kształt kwadratu; Jakie są boki kwadratu?

 Zapoznanie z sześcianem.

 R. prezentuje dziecku kilka sześcianów różniących się wielkością. Nazywa figury. Dziecko                                                           

 je ogląda. Liczy ściany. Określa ich kształt – kwadrat. Układa figury według wzrastającej        

 wielkości, a potem – według malejącej.

 Karta pracy, cz. 4, s. 40. Oglądanie sześcianów. Określanie różnic i podobieństw między       

 nimi. Oglądanie rozłożonego sześcianu  - jego siatki. Liczenie kwadratów. Rysowanie na                

 każdej ścianie innego owada. Oglądanie obrazków sześcianu w różnym położeniu.

 Zabawy z sześcianem  - kostką.

 R. pokazuje dużą kostkę z krążkami(lub liczbami).Dziecko rzuca kostką i wykonuje tyle    

 czynności podanych przez R., ile oczek(lub jaką liczbę) wyrzucono na kostce.

 Czynności: podskoki, skłony, przysiady, okrzyki…

 Dziecko rzuca kostką i podaje liczbę większą(lub mniejszą) o jeden w stosunku do liczby               

 oczek wyrzuconych na kostce. Na zakończenie dziecko przypomina , kształt jakiej bryły ma    

 kostka.

6.Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań.

Dziecko dostaje szyfonową chustkę lub inny rekwizyt. R. wypowiada zdania. Jeśli dziecko uzna, że zdanie jest prawdziwe, porusza chustką nad głową. Jeśli sądzi, że nie jest prawdziwe – siedzi bez ruchu.

Czy to prawda, czy to fałsz?

Gdy odgadniesz, sygnał dasz.

- Konik polny w wodzie gra.

- Żaba dwie głowy ma.

- Biedroneczki są w kropeczki.

- Motyle mają ciepłe czapeczki.

- Stokrotka jest czerwona.

- Ważka jest większa niż wrona.

7. Kolorowanka „Łąka w maju”. (Wyprawka: karta L, kredki)

8. Zabawa z elementem dramy.  Jestem….

Dziecko losuje obrazek przedstawiające mieszkańca łąki (motyla, pszczołę, bociana, żabę, konika polnego). Za pomocą ruchów i głosu przedstawia go, nie pokazując obrazka. R. odgaduje jakie zwierzę przedstawia obrazek. Po tym następuje zamiana ról

9.Karta pracy, cz. 4 s. 41. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem samodzielnie Rysowanie motyla po śladach. Kolorowanie rysunku. Rysowanie po śladzie drogi motyla do stokrotki.

 

Dzień 20.05.2020r.(środa) – Wiosna na łące.

 

1.Karta pracy, cz. 4, s. 42. Liczenie pszczół. Łączenie pszczół z obrazkiem plastrów, do których lecą. Kończenie kolorowania plastrów miodu.

Oglądanie zdjęć. Słuchanie nazw produktów, które otrzymujemy dzięki pszczołom. (Degustacja różnych miodów)

 

2. Zabawy przy piosence „Wiosna na łące”.

 - Ćwiczenia rozwijające aparat ruchu w rytmie akompaniamentu na dowolnym instrumencie. Dzieci maszerują po okręgu koła, biegają na palcach, przeskakują z nogi na nogę, wykonują skoki obunóż; podczas przerwy w muzyce: robią skok w przód, dwa kroki w tył; skok w przód, skok w tył, obrót wokół siebie.

 - utrwalenie uproszczonych kroków walca z wykorzystaniem akompaniamentu proponowanego przez R.

 - zabawy dowolne wg inicjatywy i pomysłów dzieci.

3.Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa – Wiosenna pogoda.

 Dzieci spacerują po sali. Na hasło Burza zatrzymują się, klaszcząc nad głową i równocześnie mówiąc: bum, bum, bum. Ponownie spacerują, na hasło Lekki wiatr – dzieci podskakują z nogi na nogę. Ponowny marsz, na hasło Słońce – unoszą ręce w górę, poruszają nimi w nadgarstkach.

4.Praca plastyczno-techniczna – „ Biedronka”

                      

R. na ilustracji pokazuje części ciała biedronki, nazywa je(pancerz, pod nim skrzydła, głowa, oczy, aparat gębowy, nogi, czułki).

Biedronki należą do rodziny chrząszczy. Przechodzą przez stadia przeobrażenia( jak np. motyl). W Polsce najczęściej spotykanym gatunkiem biedronek są dwukropki i siedmiokropki, co oznacza, że liczba kropek nie wskazuje na wiek, tylko na gatunek. Biedronki są pożyteczne, bo zjadają mszyce – szkodniki roślin.

a)      Sposób wykonania biedronek. (Dla każdego dziecka: patyk, nici(grube), narysowane wzory biedronek na czarnym i czerwonym kartonie, nożyczki, klej).

Ilustracja biedronki

 - Przymocowanie półmetrowej nitki do patyka.

 - Wycinanie wzorów.

 -  składanie czerwonego krążka na pół, rozprostowanie go, a następnie rozcięcie  wzdłuż linii zgięcia.

 - Naklejanie na czarny korpus biedronki dwóch czerwonych skrzydełek.

 - Dorysowanie flamastrami kropek na skrzydełkach.

 - Przymocowanie nitki do biedronki.

b) Zabawa z biedronką.

Uczestnicy zabawy układają biedronki na podłodze w jednym szeregu. Każdy trzyma w ręce patyczek z naprężoną nitką. Między każdym dzieckiem, a biedronką powinien być jednakowy odstęp. Na hasło Start każde dziecko zaczyna nawijać nitkę na patyk. Zwycięzcą zostaje osoba, która pierwsza doprowadzi swoją biedronkę do patyka.

5.Ćwiczenia logorytmiczne - Rób to, o czym mówi wiersz. Dziecko porusza się razem z R. zgodnie z tekstem wypowiadanego przez niego wierszyka. Następnie poruszają się same podczas recytacji przez R.

Zrób do przodu cztery kroki,                     Klaśnij w ręce razy pięć,

i rozejrzyj się na boki.                                 na klaskanie też masz chęć!

Tupnij nogą raz i dwa,                                 Wokół obróć się raz dwa,

ta zabawa nadal trwa.                                piłka skacze hop-sa-sa.

Teraz w lewo jeden krok,                           Ręce w górę i na boki,

przysiad i do góry skok.                             zrób zajęcze cztery skoki.

Zrób do tyłu kroków trzy,                          Gdy się zmęczysz, poleż sobie,

by koledze otrzeć łzy.                                 i wyciągnij w górę nogę.

 

6.Aktywne słuchanie muzyki Antonio Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna.

Duży zielony kawałek materiału, kolorowy papier, nożyczki.

Dzieci wycinają różne kwiaty z kolorowego papieru i układają je na dużym, zielonym kawałku materiału. Podczas zabawy wchodzą w rolę wiosennego wiatru, który pojawił się nad majową łąką. Każde dziecko chwyta kawałek materiału i unosi go w górę. Ilustrują muzykę następującym ruchem.

- fragment wykonany głośno: dzieci poruszają materiałem w taki sposób, aby kwiatki podskakiwały wysoko,

- fragment wykonany cicho: dzieci delikatnie poruszają materiałem w taki sposób, aby kwiatki podskakiwały niezbyt wysoko,

- powtórzenie czynności z punktu 1: dzieci wolno poruszają się w prawą stronę,

- powtórzenie czynności z punktu 2: dzieci poruszają się w lewą stronę, kładą materiał na podłodze. Improwizują ruchy wiatru, biegając po Sali zgodnie z charakterem muzyki; kładą się na podłodze, jeszcze nieznacznie poruszają rękami i nogami, ale coraz wolniej, aż na koniec zabawy wiatr cichnie i dzieci zastygają bez ruchu.

7.Owad czy nie? Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi oraz umiejętność określania, kto należy do rodziny owadów.

Obrazki zwierząt w tym owadów, np. motyl, ćma, mucha, biedronka, mrówka, konik polny, pszczoła, osa, szerszeń, bąk, komar, chrabąszcz, żuk, ważka,  napis owady.

R. układa na dywanie odwrócone obrazki zwierząt. Dzieci odkrywają kolejne obrazki, nazywają zwierzęta na nich przedstawione, i jeśli jest to owad, układają obrazki pod napisem owady, np. motyl, ćma, biedronka….itp. Następnie dobierają odpowiednie nazwy owadów(wyrazy w których występują nieznane litery pomaga odczytać R.) i odczytują je głośno. Dzieci spacerują po Sali. R. wypowiada nazwy różnych zwierząt. Jeśli będzie to nazwa owada, dzieci zatrzymują się w miejscu.

 

Dzień 21.05.2020r.( czwartek) – Wiosenna łąka.

 

1.Karta pracy, cz. 4 s.43. Odszukanie na obrazku ukrytych zwierząt. Nazywanie ich. Określenie, dlaczego trudno było ich odszukać. Oglądanie zdjęć. Słuchanie nazw produktów z roślin zielonych.

2.Ćwiczenia w liczeniu – utrwalenie poznanych zapisów cyfrowych liczb. Dziecko losuje kartoniki z liczbami. Nakleja je na kartce. Rysuje pod nimi tyle przedmiotów, ile wskazuje liczba.

3.Wycieczka na łąkę. R. opowiada, co można zobaczyć na łące. Zachęca do wnikliwej obserwacji napotkanych podczas wycieczki roślin i zwierząt. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas pobytu na łące.


 

Wyjście na łąkę, poszukiwanie roślin i zwierząt o których była mowa. Opisywanie ich rzeczywistego wyglądu. Obserwowanie zachowania owadów, słuchanie wydawanych przez nie odgłosów. Obserwowanie roślin poruszanych wiatrem, rozpoznawanie ich i nazywanie. Oglądanie wybranych roślin lub zwierząt przez lupę. Zbieranie znanych roślin w celu wykonania zielnika. Robienie bukietów z kwiatów.

(Oglądanie i nazywanie przyniesionych z łąki roślin, zapamiętanie ich nazw. Przygotowanie roślin do zasuszenia: układanie ich na kartkach, nakrywanie kartką i wkładanie między strony grubej książki.)

4.„Wiosenna łąka” – rysowanie olejnymi pastelami na zielonej kartce.

5.Instrumentalizacja wiersza B. Farmy „ Wiosna”( na dowolnych instrumentach).

Powiał wiatr majowy,

Łąka zapachniała.

Świeżą koniczyną

Pokryła się cała.

 

Brzęczą głośno pszczoły,

Pracują wytrwale.

Zapylają kwiaty,

Nie nudzą się wcale.

 

Słońce mocno grzeje,

Świat do życia budzi.

Dobry czas nastaje

Dla zwierząt i ludzi.

6.Ćwiczenia  z liczeniem w podskokach - lekcja 4


 

 

Dzień 22.05.2020r(piątek) – Pierwsza kartka zielnika.

1.Rymowanki o łące. Dzieci kończą

- Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno….(łąka).

- Czerwone, jak gotowane raki to….(maki).

 

- Ma żółty środek, białe płatki,

  Łodyga u niej wiotka.

  Ten łąkowy kwiat to ….(stokrotka).

 

- Piegowata dama. Po łące chodzi od rana.

  Wygrzewa się w promykach słonka.

 To maleńka…..(biedronka).

 

- Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie to….(motyle).

 

- Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna …..(osa).

 

- Lata, lata koło czoła. To miodna….. (pszczoła).

 2. Ćwiczenia w czytaniu – uzupełnianie luk w wyrazach.

 R. przygotowuje wyrazy z brakującymi literami oraz litery( np. z wyprawki). Dzieci uzupełniają luki  literami i odczytują wyrazy. Np. biedro…ka(n), jas…ier(k), t…awa(r), ….aba(ż), kr…t(e)

3.Założenie pierwszej karty zielnika.

- Słuchanie wiersza A. Onichimowskiej „Zielnik”

Biały rumianek

Na drugiej –

mały bukiet sasanek.

Na trzeciej –

liście dębu i babki.

Na czwartej –

fiołki, konwalie, bratki.

R. recytując pokazuje kartki z wymienionymi roślinami, które są do nich przyklejone z wyjątkiem sasanek które są pod ochroną. Zamiast przyklejonej rośliny jest jej rysunek).

Dziecko dostaje jedną roślinę np. mniszek pospolity, szczaw, koniczynę itp., kolorową kartkę z bloku technicznego, taśmę klejącą. Układa roślinę na kartce i przykleja taśmą. Nakleja przygotowaną nazwę rośliny.

R. opowiada o zastosowaniu roślin zielnych, pokazuje syropy, kremy, suszone zioła na herbatę(np. rumianek), szampon pokrzywowy, tabletki rapacholin, krem rumiankowy.

 4. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz.2, s. 76.

 Czytanie zdań  pisanie x pod wyrazem tak jeśli zdanie jest prawdziwe, lub pod wyrazem nie, jeśli jest zdanie fałszywe.

 5.Układanie sylwet owadów z klocków w kształcie figur geometrycznych.

 Dzieci nazywają swoje owady i podają nazwy figur geometrycznych, z jakich je ułożyły. 

 6.Zabawa relaksacyjna – Złota żaba.

 R. mówi : Chciałbym zaprosić was do zabawy, w czasie której musimy wszyscy siedzieć       

 bardzo cicho – inaczej nie będziemy mogli złapać tego, co może uda nam się złapać

później. Usiądźcie na podłodze i skrzyżujcie nogi. Możecie jedną stopę położyć na udzie,

 jeśli macie na to ochotę(pół pozycji lotosu). Utrzymujcie wsze plecy w wyprostowanej pozycji, a potem lekko opuśćcie barki. Zamknijcie oczy.

 Czy widzieliście kiedykolwiek małą, złotą żabkę, która siedzi na dużym, zielonym liściu lilii

  Wodnej cicho, cichutko…tak cicho, że nic się nie porusza, a żabka wygląda, jakby spała?

 Dzisiaj będziemy takimi żabkami. Wyobraźcie sobie, że siedzicie na liściu lilii wodnej

 pośrodku stawu…Siedzicie tam, jak ta żabka, bardzo cicho, i oddychacie powoli. Nabieracie

 głęboko powietrza do płuc i wypuszczacie je do końca. W ten sposób żaby łapią muchy na

 kolację – siedzą tak cicho, że much ich po prostu nie widzą. Nagle wyciągają swój długi

 język i łapią muchę. Czy potraficie tak szybko wystawić język? A teraz siedzicie spokojnie,

 a ja będę udawać bzyczącą muchę. Za każdym razem, kiedy wydam z siebie taki

 dźwięk(demonstruje taki dźwięk), możecie wystawiać język i złapać muchę. Na

 zakończenie powiecie ile much złapaliście.