Tydzień 01.06.2020-05.06.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Niby tacy sami, a jednak inni.

W tym tygodniu dzieci poznawać będą kultury innych narodów, nauczą się akceptować ich odrębność, celebrować będą swoje święto - Dzień Dziecka i poznają jego międzynarodowy charakter. Nauczą się dostrzegać potrzeby i kłopoty innych dzieci, szanować ich odmienność i prywatność. Nauczą się przestrzegać norm współżycia opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga i tolerancja itp. Poznają działanie wagi szalkowej,  nauczą się porównywania masy przedmiotów i  właściwego stosowania określeń:lżejszy od, cięższy od, waży tyle samo. Dzieci nauczą się rozpoznawać i nazywać emocje, wyrażać je w sposób werbalny i niewerbalny. Wykonają szereg ćwiczeń doskonalących umiejętność czytania i liczenia i pisania.

 

 

Dzień 01.06.2020r(poniedziałek) Dzień Dziecka!!!!!!!!!!!

 

 

 1 czerwca, dzień radosny –

Kwitną kwiatki, to znak wiosny.
W dniu tak pięknym i wspaniałym,
Życzę Tobie sercem całym:
Moc uśmiechu i radości,
Zdrowia, szczęścia, pomyślności.

Lubię słodką Twoją buzię,
mój kochany Ty łobuzie.
I serduszko Twe gorące –
Niech Ci zawsze świeci słońce!

 

Drogie dzieci!
Życzę Wam, aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze i by trwało jak najdłużej. Nie dorastajcie za szybko, cieszcie się każdym dniem, dokąd beztroska jest Waszym przywilejem.

 

 


 

Dzień 02.06.2020 (wtorek) - Piłka dla wszystkich.

1.Słuchanie piosenki „Dziwni goście”(K. Gowik). Rozmowa na temat piosenki: O czym jest ta piosenka; Co znaczy słowo : emocje; O jakich emocjach jest mowa w piosence; Jakie emocje nas „odwiedzają”? Co się wtedy dzieje?


2.Ćwiczenie dotyczące emocji. (obrazki przedstawiające buzie z emocjami).R wskazuje (w dowolnej kolejności)obrazki. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dzieci je nazywają w odpowiednim rytmie i w kolejności proponowanej przez R.

3.Słuchanie opowiadania „Piłka dla wszystkich”(A. Widzowskiej). Dzieci słuchają opowiadania i oglądają ilustracje w książce.

 Książka(s. 82-83) dla każdego dziecka.


Rozmowa na temat opowiadania: Co śniło się Frankowi?; O czym opowiadał Adzie?; Jak zachowywali się chłopcy? Co zrobił ich kapitan?; Kim został Franek na meczu?; Co powiedzieli chłopcy Frankowi na pożegnanie?; Co będzie ćwiczył Franek?; Jak oceniasz zachowanie chłopców na początku, a jak potem, po rozmowie z kapitanem?

4.Ćwiczenia w czytaniu.(Książka s. 82-83) Dziecko czyta tekst znajdujący się pod ilustracjami w książce.

Wyjaśnienie pojęciatolerancja.Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia.

R. pyta: Czy chłopcy byli tolerancyjni?; Czy znasz inne przypadki braku tolerancji?; Czy należy wyśmiewać się z kogoś, dlatego, że jest gruby, jeździ na wózku…..?


5.Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci – na spacer. Dzieci do domu.(Koło hula hop lub inne koło). Dziecko kładzie na dywanie koło. To będzie jego dom. Na hasło: Dzieci na spacer – biegają swobodnie, a na zawołanie: Dzieci do domu – jak najszybciej i jak najciszej zajmują miejsca w swoich domach, przybierając pozycję określoną przez rodzica np. siadając skrzyżnie, stając na jednej nodze itp.

6.Wykonanie pracy plastycznej „Dzieci z całego świata.” ( Oglądanie zdjęć przedstawiających dzieci z różnych kontynentów). Swobodne wypowiedzi dzieci.

 Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. Dla każdego dziecka: kartka z narysowanymi kołami( o średnicy 15cm), kwadrat(o boku długości 20 cm), wycięte z szarego papieru pakowego, klej, nożyczki, kredki.

Wycinanie kół, rysowanie na kołach oczu, nosa, ust(kształt jest uzależniony od koloru koła), przyklejanie kół na kwadracie z szarego papieru, dorysowywanie włosów w taki sposób, aby zarysować kredkami linię łączącą koło z papierem, wycinanie narysowanej głowy, układanie na kartonie kompozycji z głów, tworzącej zbiorowy portret dzieci.

Karton formatu A3, klej.

R. wspólnie z dzieckiem układa narysowane i wycięte głowy, a następnie dzieci je przyklejają. Na jednym kartonie można zmieścić  od 6 do8 głów. Na kartonie powinny znaleźć się głowy w różnych kolorach(białe, czarne, żółte).

7.Karta pracy, cz.4,s.54. Rysowanie siebie w swoim ulubionym ubraniu, ze swoją ulubioną zabawką. Kolorowanie ramki swoim ulubionym kolorem. Samodzielne pisanie swojego imienia(imion) i nazwiska(lub z pomocą R.).

8.Ćwiczenia: oddechowe, artykulacyjne i słuchowe na podstawie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek „Dni tygodnia”

Jakie nazwy dni tygodnia znamy?

Czy wszystkie nazwy dni pamiętamy?

Jeśli ktoś lubi takie zadania,

Niech się zabiera do wyliczania.

Powietrza dużo buzią nabiera

I na wydechu niech dni wymienia:

- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.(na jednym wydechu)

Jeśli za trudne było zadanie,

Ćwicz dalej z nami to wyliczanie.

- Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,

Piątek, sobota, niedziela.

9.Ćwiczenia ruchowe – naśladowanie chodzenia po różnym podłożu i w różnych warunkach.        - po piasku,

- po kamieniach,

- gdy wieje mocny wiatr,

- przez rwący strumyk,

- po głębokim śniegu…

Dzień 03.06.2020(środa). Co jest cięższe, a co lżejsze.

1.Utrwalenie refrenu piosenki „Dziwni goście”, nauka zwrotek.

2.Zabawa Wyrażamy emocje – rozwijanie zdolności koncentracji podczas działania oraz koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.(Nagranie piosenki Dziwni goście, obrazki przedstawiające różne emocje, instrument np. tamburyn).

Przykład: Na podłodze są ułożone obrazki. W rytm nagrania piosenki dziecko maszeruje w określonym kierunku. Na przerwę w nagraniu dziecko zatrzymuje się, a R. gra na tamburynie i czyta tekst B. Formy:

Kiedy na niebie słoneczko świeci,

cieszą się bardzo dorośli i dzieci.

R. pyta:- W jaki sposób można wyrazić emocje dorosłych i dzieci, o których jest mowa w wierszyku?(poprzez śmiech, podskoki, klaskanie). Następnie dzieci powtarzają wspólnie z R . tekst. W rytmie wygrywanym na tamburynie dzieci klaszczą, podskakują. Na zakończenie dziecko wybiera prawidłowy obrazek, umieszcza go na tablicy i stara się go zaprezentować. Zabawę powtarzamy prezentując dziecku kolejne wierszyki:

Dzisiaj po niebie płyną czarne chmury,

Deszcz pada i każdy ma humor ponury.

Dzieci poruszają się, przenosząc ciężar ciała z nogi na nogę; powtarzają tekst znużonym głosem, zgodnie z rytmem tamburynu.

 

Kiedy mam zły humor i kiedy mnie złość dopadnie,

Jestem niegrzeczny, choć dobrze wiem, że to bardzo nieładnie.

Dzieci grożą palcem, recytując tekst oburzonym tonem, zgodnie z rytmem tamburynu.

 

Kiedy dziecko się boi ciemności dookoła,

Wtedy mamę i tatę do siebie głośno woła.

Dziecko robi przerażoną minę i recytuje tekst szeptem, zgodnie z rytmem tamburynu.

 

Płaczę, kiedy jest mi smutno i wszystkiego dosyć mam,

Łzy mi płyną po policzkach i chcę zostać wtedy sam.

Dziecko powtarza tekst płaczącym głosem, zgodnie z rytmem tamburynu

 piosenka o emocjach


3.Modelowanie struktury dźwiękowej nazw dowolnych obrazków.

 

4.Co jest lżejsze, a co cięższe? – zabawy z zastosowaniem wagi szalkowej.

 film o wadze szalkowej

 

 Kaczor Donald

 

 

Ćwiczenia w porównywaniu masy przedmiotów. Dziecko porównuje masę wybranych przedmiotów i określa, co jest cięższe, a co lżejsze.

5.Karta pracy, cz.4, s.55. Kolorowanie w każdej parze cięższego przedmiotu. Kończenie rysowania wag według wzoru.

6.Zabawa ruchowa Waga. Dzieci dobierają się w pary i stają naprzeciwko siebie. Podają sobie ręce i naprzemiennie wykonują przysiady.

7.Zabawa Miny i minki. Dzieci stoją naprzeciwko R. Mimiką naśladują R.:

                                                                                        Dzieci:

Jesteście smutni.                                                      układają usta w podkówkę,

Jesteście zdziwieni.                                                  marszczą czoło,

Jesteście przestraszeni                                            szeroko otwierają oczy, otwierają usta

                                                                                     tak jakby chciały powiedzieć głoskę O,

Dmuchacie na płomień świecy.                              wykonują głęboki wdech i wydech,

Śpicie.                                                                          zamykają oczy.

8.Słuchanie Wiersza Ewy Małgorzaty Skorek Nazwy miesięcy – utrwalenie nazw miesięcy.

Jakie miesiące w roku mamy?

Czy wszystkie nazwy miesięcy znamy?

Komu nie sprawi trudu zadanie,

Niech rozpoczyna ich wyliczanie.

Powietrza dużo buzia nabiera

I na wydechu nazwy wymienia:

- styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.( na jednym wydechu)

Jeśli za trudne było zadanie,

ćwicz dalej z nami to wyliczanie:

- styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik,( na jednym wydechu)

 - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik( na jednym wydechu)

9.Słuchanie piosenki O prawach dziecka. Rozmowa na temat treści piosenki.

 

 

Dzień 04.06.2020(czwartek) – Dziwni goście.

1.Karta pracy, cz.4, s. 56-57. Opowiadanie co dzieje się na obrazku. Odszukanie na dużym obrazku przedmiotów, roślin umieszczonych na dole karty.

2.Zabawy dowolne przy piosence Dziwni goście( piosenka z 02.06.2020)

3.Zabawa Dziwni goście – rozwijająca zdolność wyrażania emocji głosem(nagranie piosenki, obrazki przedstawiające twarze wyrażające różne emocje)

Na początku zabawy R.  ustala dla każdej twarzy na obrazku charakterystyczny głos. Umieszcza w widocznym miejscu na tablicy obrazki przedstawiające:

- strach – prawdziwy krzyk,

- smutek – mruczenie, pociąganie nosem,

- radość – hi,hi,hi,ha,ha,ha, lub prawdziwy śmiech,

- złość – warczenie.

W rytmie nagrania piosenki dzieci maszerują po okręgu. Podczas przerwy w nagraniu R. wskazuje wybrany przez siebie obrazek. Dzieci starają się wyrazić głosem emocje przedstawione na obrazku.

4.Wykonanie pracy Pożegnalny obrazek dla przyjaciela.(Podstawka pudełka po czekoladkach, brystol, szary papier, kolorowy papier, nożyczki)

Wypowiedzi dzieci na temat: Kto to jest przyjaciel?

Ramą obrazka jest podstawa pudełka po czekoladkach. W jej wnętrzu dzieci tworzą dowolną kompozycję, np. góry, jezioro, las, łąkę…..Aby kompozycja była wypukła część papierów potrzebnych do wykonania pracy dzieci mogą pognieść. Wykonanie prac.

5.Karta pracy, cz. 4, s. 58.Opowiadanie o tym jak Ada i Olek obchodzili Dzień Dziecka. Układanie zdań o każdym obrazku. Pisanie samodzielnie lub z pomocą R. imienia dziecka. Ozdabianie pola z imieniem.

6.Układanie zdań z podanych wyrazów.(wyrazy przygotowane przez R.)

Dzień 05.06.2020 (piątek) – Moje uczucia

1.Zabawa Lustro emocjonalne. Dzieci dobierają się w pary. Jedna osoba w parze jest lustrem, druga przegląda się w nim. Osoba stojąca przed lustrem wyraża miną, gestem, ruchem ciała różne emocje, których nazwy podał R ,a lustro je powtarza. Po chwili następuje zmiana ról.

2.Zabawa z wykorzystaniem kostki mimicznej. Dzieci oglądają kostkę mimiczną, nazywają emocje przedstawione na obrazkach buzi. R. pyta:

- Kiedy się złościmy?(Kiedy ktoś lub coś nie pozwala nie pozwala robić tego , co chcemy, albo dostać tego , co potrzebujemy, gdy ktoś chce nam wyrządzić krzywdę).

- Kiedy się smucimy?(Gdy żegnamy się z tym co straciliśmy albo gdy godzimy się z tym, że niektórych rzeczy nie będziemy mieć).

- Kiedy się boimy?( Gdy czujemy zagrożenie strach chroni nas przed nim, bo każe nam krzyczeć, uciekać, chować się lub walczyć).

- Kiedy się cieszymy?(Różne osoby cieszą różne rzeczy, zdarzenia)

- Kiedy się wstydzimy?(Gdy różnimy się czymś od innych i oni dają nam to odczuć; gdy nie spełniamy czyichś oczekiwań, nadziei, gdy przyłapano nas na czymś niewłaściwym)

- Kiedy zazdrościmy?(Gdy nie mamy tego co mają inni – pojawia się wtedy w nas złość lub smutek, możemy czuć jedno i drugie).

Dziecko siedzi przed rodzicem. Rzuca kostką mimiczną. Nie pokazuje co wskazała kostka, tylko miną przedstawia odpowiednią emocję. Rodzic naśladuje minę jaką pokazało dziecko i nazywa związaną z nią emocję. Później następuje zmiana ról.

3.Słuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk Moje uczucia.  (Rozmowa na temat tekstu

R. przypomina, że uczucia emocje są czymś normalnym, naturalnym, co zawsze towarzyszy ludziom – dorosłym i dzieciom. Ale należy pamiętać o tym, że po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znowu świeci, po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci).

Żal mi minionych wakacji, urodzin, które już były,

I tego, że odwiedziny babci już się skończyły.

Smutno, że tata wyjechał, mama tak mało ma czasu,

I złość mnie bierze, że brat mój robi tak dużo hałasu.

Tu, w moim sercu mieszkają uczucia: miłość, radość i smutek.

Czasem jestem tak bardzo szczęśliwy, lecz czasem także się smucę.

W kieszonce kasztan na szczęście o tym wciąż przypomina,

Że wszystko, co jest tak smutne, kiedyś z czasem przemija.

Zobacz, już się uśmiechasz, bo znowu będą wakacje,

Tata niedługo już wróci, z mamą pójdziesz na spacer.

Po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znów świeci,

Po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci.

Kartka podzielona na pół. Rysowanie na połowie tego co cieszy dzieci( słonko) i tego co smuci(chmurka) na drugiej połowie.

 

Ćwiczenia gimnastyczne - Duży i mały skok

 

4.Karta pracy, cz.4, s. 59. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem samodzielnie. Rysowanie rybek i fal po śladach. Kończenie rysowania rybek według wzoru. Kolorowanie ich.

5.Nauka wiersza Krystyny Datkun-Czerniak wszystkie dzieci.

W sercach dzieci                                         Mają prawo do miłości

radość gości                                                 - przecież po to są!

- gdy bezpieczne są

6.Wprowadzenie nazwy czerwiec na podstawie fragmentu wiersza Apolinrego Nosalskiego

O dwunastu braciach.(Wymieńcie nazwy wszystkich miesięcy zaczynając od czerwca).

Drogą do lasu                              Patrzy na łąkę

 idzie już czerwiec                       mokrą od rosy:

z wiązanką kwiatów                    - Już czas najwyższy

i dzbanem czernic.                       Na sianokosy.