ZIMA I ZWIERZĘTA - Ile ptaków jest w karmniku? 2 dzień- 26.01.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 dzień- Ile ptaków jest w karmniku?

1. Cwiczennia na rozgrzewkę:

2.Słuchanie piosenki "Ptaszek" - krótka analiza treści.

2.Nauka wiersza H. Ożogowskiej "Wróbelek".

Słowa utworu zamieszczone są w zajęciach z dnia 25.01.2021.

Po każdym przypomnieniu treści utworu dziecko układa usta w dziobek i mówi: ćwir, ćwir, ćwir.

4.Zabawa rytmiczna "Różne ptaki".

Podczas rytmicznego wypowiadania rymowanki dzieci realizują rytm w różny sposób, np. tupią, podskakują, klaszczą.

Wro-na, wró-bel, si-ko-ra, to są pta-ki, któ-re nie od-la-tu-ją, tyl-ko u nas zi-mu-ją.

5.Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8 (wykorzystanie liczmanów: kredki, patyczki, klocki itp.).

Rozwiązanie zadania matematycznego: (można wykorztstać wczorajszy karmnik).

Trzy ptaki były w karmniku, dwa - na karmniku, jeden ptak spacerował pod karmnikiem, a jeden nadlatywał z lewej strony karmnika (7).

Do 7 ptaków doleciał jeszcze jeden ptak. Dziecko przy pomocy Rodzica zapisuje 7+1=8. (dziecko ogląda napisaną przez Rodzica cyfrę 8, omawia jej wygląd, kreśli jej kształt w powietrzu, na podłodze, na plecach Rodzica).

Rysowanie na kartce 8 ptaków zimujących w Polsce.

Zachęcenie dziecka do napisania dwóch linijek znaku liczby 8.

6."Ptaszek gazeciuszek" - wykonanie formy przestrzennej z gazet.

Wymienienie cech ptasich na podstawie wróbla.

-Powiedz proszę, po czym poznajemy, że wróbel jest ptakiem? (ciało ma pokryte piórkami; ma dziób, skrzydła, kończyny dolne zakończone szponami, fruwa).

Dziecko dostaje gazetę, zgniata ją i próbuje formułować , nadając kształt ptaszka.

życzę miłego dnia BIEDRONECZKI Uśmiech