ZIMA I ZWIERZĘTA- ptasi bar - 3 dzień- 27.01.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WITAM SERDECZNIE I ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY

1. Gimnastyka:

2.Zabawa "Nasze rymy".

Dziecko dopowiada zakończenia zdań zaproponowanych przez Rodzica w taki sposób, aby się rymowały, np.

Wróbel w kącie siadł, chętnie by coś.....(zjadł).

Chodzi w koło czarna.....(wrona), dzisiaj głodna i.....(spragniona).

Leciwróbel do.....(karmnika), aby ziarna się.....(nałykać.

Sroka sobie głośno.....(skrzeczy), prosi tak o pokarm.....(dzieci).

Brzuszek gila jest.....(czerwony) i grubiutki z każdej.....(strony).

2.Rymowanka "Kiedy w koło sroga zima".

Dziecko wypowiada rymowankę w różnym tempie i z różną dynamiką, wymyśla proste ruchy do jej zilustrowania.

Kiedy w koło sroga zima,

mróz  wokoło mocno trzyma.

Marzną wtedy wszystkie ptaki,

dobrze wiedzą to dzieciaki.

Uśmiechnięte miny mają,

głodne ptaki dokarmiają.geometrycznych

3. Układanie wymyślonych ptaków z klocków w kształcie figur geometrycznych. Liczenie użytych figur.

(jeżeli dziecko nie dysponuje  takimi klockami może użyć figur geometrycznych wyciętych z kolorowego papieru przez Rodzica)

3.Układanie wymyślonych ptaków z klocków w kształcie figur geometrycznych. Liczenie użytych figur.

(jeżeli dziecko nie dysponuje  takimi klockami może użyć figur geometrycznych wyciętych z kolorowego papieru przez Rodzica)

4.Lepienie figurek ptaków z plasteliny.

5.Oglądanie w internecie zdjęć: gila, sroki i wrony. Opis ich wyglądu przez dziecko (można przeczytać dziecku kilka ciekawostek z życia wymienionych ptaków).

Naśladowanie odgłosów wydawanych przez wybrane ptaki.

Rodzic naśladuje odgłosy wybranych ptaków, a dziecko je powtarza. Np.:

-wróbel - ćwir, ćwir, ćwir,

-wrona - kra, kra,kra,

-gołąb - grochu, grochu, grochu,

-sroka - kek-kek,  kek-kek, kek-kek.

Samodzielna praca dziecka - lepienie ptaka z plasteliny.

6.Utrwalenie słów utworu H. Ożogowskiej "Wróbelek" ( wiersz zamieszczony na stronie 25.01.2021r.).

7.Oglądanie filmu z serii "Przygód kilka wróbla Ćwirka" - Towarzystwo na zimę.

ŻYYCZĘ MIŁEGO DNIA BIEDRONECZKI Uśmiech

 

Katarzyna Szakoła