13.04.2021r. Wiosna na wsi- Dzień 2- Tyle stóp, tyle kroków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1.Ćwiczenia na rozgrzewkę:


2.Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Teresy Fiutowskiej Podwórkowa awantura.

Proszę o przeczytanie dzieciom wiersza

Kura gdacze, kaczka kwacze –
goni kurę mokrą raczej.
Gęś też syczy, kogut pieje.
Gwałtu! Rety! Co się dzieje?
Ryczy krowa, świnia kwiczy,
a indyk się rozindyczył.
Kot mysz goni, głośno miauczy.
– Dość awantur! Już wystarczy!
Tak pies Burek głośno szczeka
i już słychać go z daleka.
Koza meczy:
mee, mee, mee…
– Czego psisko mądrzy się?
Dla ochłody – wiadro wody
poleją na głowy, brody!
Wyszły z mody awantury!
A sio, gęsi, a sio, kury! –
Powiedziała, co wiedziała,
białą brodą pokiwała,
pochyliła nisko rogi.
– Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi!
Awantura się skończyła,
bo ta koza groźna była.
Rodzic pyta:
−− Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze?
−− Jakie zwierzę próbowało je uspokoić? W jaki sposób to zrobiło?
R. zwróca uwagę na głosy, jakie wydawały zwierzęta.

3. Długi, krótki – ćwiczenia w mierzeniu długości

 Dziecko wraz z rodzicem mierzy długość dywanu krokami, które głośno liczy.
 Dlaczego wyszły różne wyniki?
−Z czym jest związana długość  kroków? (Ze wzrostem).

4. Praca z książką:

•Karta pracy, cz. 4, s. 7.
Olek i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Zastanówcie się, jak to sprawdzić.
Kolorowanie tasiemek. Kończenie rysowania kurcząt według wzoru. Kolorowanie trzeciego
kurczęcia, licząc od prawej strony.

Karta pracy, cz. 4, s. 8.
Kolorowanie tak samo puzzli ze zdjęciami dorosłych zwierząt i ich dzieci. Nazywanie mam
i ich dzieci. Czytanie całościowe nazw zwierząt przedstawionych na zdjęciach (5-latki) lub
samodzielne (6-latki). Naklejanie ich zdjęć w odpowiednich miejscach.

Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery
i liczby, cz. 2, s. 68.
Czytanie tekstu indywidualnie przez dzieci.
Odszukiwanie zdjęć zwierząt i naklejanie
ich w odpowiednich miejscach.

5. Piosenka  "Na podwórku":


ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA Uśmiech

 

 

 

Katarzyna Szakoła