Tydzień 27.04.2020- 30.04.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dbamy o przyrodę

Dziecko w tym tygodniu zdobędzie wiedzę o cyklu życia produktów i nauczy się, jak segregować śmieci. Dowie się, jak dbać o środowisko. Utrwali poznane litery, poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy umiejętność przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość i orientację przestrzenną. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych związanych z dbałością o środowisko naturalne. Będzie uczestniczyło w ćwiczeniach gimnastycznych.

Scenariusze zajęć

Dzień 27.04.2020r.(poniedziałek) – Strażnicy przyrody

1.Słuchanie piosenki „Świat w naszych rękach”. Rozmowa na temat tekstu piosenki.

 

2. Zabawa dramowa – My, drzewa. Dzieci są drzewami. R. opowiada, co działo się z lasem, drzewami, a dzieci wcielają się w role drzew i uzewnętrzniają stany emocjonalne w zależności od kolejnych zdarzeń opisywanych przez R. R. opowiada: Dawno temu lasy były czyste, pełne ptaków i innych zwierząt. Drzewa były szczęśliwe, wesoło się uśmiechały, słuchając śpiewu ptaków siedzących na ich gałęziach. Mijały lata, powoli zachodziły zmiany – wycinki, bezmyślne niszczenie drzew. Zaczęło to złościć drzewa. A gdy na dodatek pojawiły się śmieci, które ludzie wywozili do lasu – drzewa wystraszyły się, co się z nimi stanie. Czy zginą w tych górach śmieci? Czy uschną? Dzisiaj smutno patrzą na to, co się dzieje. Może dzieci im pomogą? .

3. Karty pracy, cz. 4, s. 12–13.

 Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Strażnicy przyrody.

 

 Kolorowanie rysunków zwierząt. − Co robiły dzieci w lesie? − Co mówiły zwierzęta o dzieciach? − Jak wy zachowujecie się w lesie?

4. Odkrywanie litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej -  Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 72.

 Opisywanie, co przedstawia obrazek. Określanie pierwszych głosek w słowie hamak i nazwach rysunków. Rysowanie po śladach rysunków. Kolorowanie wybranych rysunków. Zaznaczanie liter h, H w wyrazach. Wyodrębnianie wyrazu podstawowego – hamak. Analiza i synteza słuchowa słowa hamak. Dzieci dzielą słowo hamak na sylaby oraz na głoski. Liczą, ile w słowie jest sylab i ile głosek. Wyróżniają pierwszą głoskę. Następnie wymieniają inne słowa rozpoczynające się głoską h (herbata,  hotel, huta…) oraz mające ją w środku (juhas, bohater…)

5. Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70–73. Czytanie sylab i krótkiego tekstu. Umieszczanie kartoników z poznanymi wcześniej literami pod modelami słów: hamak, Hubert. Kartoniki z literami: u, b, a, m, k, e, r, t (dla każdego dziecka – rozsypanka literowa z wyprawki)

6. Opowieść ruchowa W lesie (według Małgorzaty Markowskiej). Dzieci wykonują to, o czym opowiada R. Wyruszamy na wycieczkę do lasu (dzieci maszerują parami dookoła koła). Idziemy po ścieżce. Ścieżka robi się coraz węższa. Idziemy gęsiego – jedno za drugim. Las staje się gęsty – trzeba się schylać, przechodzić pod gałęziami, rozchylać zarośla (wymyślają różne sposoby przedzierania się przez las). Co jakiś czas odpoczywamy. Zatrzymujemy się, nasłuchujemy odgłosów lasu: śpiewu ptaków (wykonują skłony głowy w tył, na boki, skręty), stukania dzięcioła (w przysiadzie, uderzają palcami o ziemię). Idziemy dalej. Widzimy w oddali sarny na polanie (czworakują w różnych kierunkach). Wchodzimy na polanę pełną kwiatów. Biegamy radośnie, podskakujemy. Zmęczeni zabawą, kładziemy się na trawie. Zasypiamy. Las szumi: szu, szu, szu…

7.Nauka refrenu piosenki „Świat w naszych rękach”.

 

Dzień 28.04.2020 (wtorek) – Jak dbać o przyrodę

1.Karty pracy, cz. 4, s. 14–15. Oglądanie obrazków. Ocenianie, czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody. Rysowanie, jak dzieci dbają o przyrodę. Słuchanie nazw roślin chronionych przedstawionych na zdjęciach.

2. Utrwalanie refrenu piosenki- Świat w naszych rękach. Nauka zwrotek• Śpiewanie indywidualnie lub z rodzicem kolejnych fragmentów refrenu. • Ćwiczenie słuchowe – Czy umiesz naśladować ich odgłosy? Naśladować ich?( link w materiałach dodatkowych)

3. Klasyfikowanie z użyciem kart logicznych.  . Dla każdego dziecka: wyprawka – karta H, karta I, nożyczki. Dostrzeganie cech wspólnych danych roślin i cech je różniących. Segregowanie obrazków ze względu na jedną cechę.Dzieci dostają karty, wycinają kwiaty. R. ma przygotowane kartoniki, na których będzie kodował wraz z dzieckiem cechy kwiatów przedstawionych na kartkach: − wielkość, np. sylwetki człowieka, większa i mniejsza, − kolor, np. plamy: różowa, żółta, czerwona, − kształt – obrazek róży, pierwiosnka. R. mówi i pyta: − Przyjrzyj się kartom. Co jest na nich przedstawione? − Jak można je rozdzielić? (Dzieci podają różne propozycje, np. osobno duże kwiaty, osobno małe kwiaty; rozdzielanie według kształtów kwiatów). − Rozłóż karty na dwie grupy tak, aby w jednej z nich były obrazki dużych kwiatów, a w drugiej – małych kwiatów. − Jak zaznaczymy na kartoniku, że tu leżą obrazki małych kwiatów? (Np. małą sylwetą człowieka).− Jak zaznaczymy na kartoniku, że tu leżą obrazki dużych kwiatów? (Np. większą sylwetą człowieka). Dzieci zsuwają karty. R. pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (małe lub duże), a dzieci wybierają spośród wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę. − Rozłóż karty według kolorów. − Jak zaznaczysz na kartonikach, jakie kolory mają karty w każdej grupie? (Np. plamami w danym kolorze). Dzieci zsuwają karty. R. pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (żółte, różowe lub czerwone plamy), a dzieci wybierają spośród wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę. − Rozłóż karty według przedstawionych na nich kształtów kwiatów. − Jak zaznaczysz na kartonikach, jakie kwiaty są na obrazkach w każdej grupie? (Rysunkiem tulipana, róży, pierwiosnka). Dzieci zsuwają karty. R. pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (rysunek kwiatu tulipana, róży, pierwiosnka), a dzieci wybierają spośród wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę. Teraz R. sprawdza, czy dzieci potrafią wyróżnić wskazane cechy kart. Pokazuje kartonik z zakodowaną cechą, a dzieci wybierają odpowiednie karty. R. wybiera karty, a dzieci mają wskazać kartonik z odpowiednią cechą i ją nazwać. Dopiero kiedy R. upewni się, że dzieci potrafią wyróżnić i nazwać cechy obrazków, może przystąpić do ćwiczeń w wyróżnianiu dwóch cech jednocześnie.

4. . Ćwiczenia gimnastyczne – Dźwięki wysokie i niskie w podskokach

 

5. Zabawy badawcze – Gdzie jest powietrze? Dla każdego dziecka: balon, słomka do napojów, kubeczek z wodą, paski bibuły zawieszone na nitce. Rozmowa na temat powietrza (przypomnienie) – gdzie się znajduje; czy ma kolor, kształt; w jaki sposób można poznać, że znajduje się wokół nas. Nadmuchiwanie balonów – obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie powietrza z balonów w kierunku własnych twarzy.  Wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do kubeczka z wodą – obserwowanie powstających bąbelków. Dmuchanie na paski bibuły zawieszone na nitce.

 • Obserwowanie drzew poruszanych wiatrem. R. wyjaśnia, że powietrza nie można zobaczyć ani powąchać, lecz można poczuć, ale tylko wtedy, gdy porusza się jako wiatr. Podkreśla znaczenie powietrza dla życia ludzi i zwierząt oraz jego wszechobecność wokół nas.

6. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 74. Opowiadanie o tym, co się dzieje na obrazku. Rysowanie w prawym górnym rogu słoneczka, w lewym górnym rogu – chmurki, w prawym dolnym rogu – żabki, a w lewym dolnym rogu – kwiatka.

Dzień 29.04.2020r.(środa) – Ochroń przyrodę

1.Obejrzenie bajki ekologicznej „Czysto, ładnie i bez śmieci”.

 

2. Zabawa graficzna – Drzewko. Kartka z rysunkiem konturu drzewa (dla każdego dziecka w załączeniu do wydrukowania). Każde dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym konturem drzewa. W zależności od kształtu drzewa wypełnia rysunek trójkątami (drzewa iglaste), małymi kołami (rozłożyste drzewa, np. dąb).

3. Zabawy przy piosenkach Świat w naszych rękach, Mini Disco-Kaczuszki.

4. Dziecko recytuje krótki wierszyk coraz głośniej, następnie – coraz ciszej

 Ziemia, ziemia to nasza planeta.

 Dbamy o czyste powietrze.

 Nie chcemy śmieci na leśnej łące.

 Precz z dymem, który zasłania słońce.

5. Praca plastyczna Segregujemy śmieci. Dla każdego dziecka: wyprawka, karta 21, klej, nożyczki, kredki.

 Oglądanie rysunków pojemników służących do segregowania śmieci.  Wycinanie z karty elementów pojemników.  Kolorowanie pojemników na odpowiednie kolory, w zależności od rodzaju śmieci, jakie należy do nich wrzucać (przedstawione na rysunkach).  Składanie i sklejanie pojemników zgodnie z instrukcją.  Wykonanie prac przez dzieci. Porządkowanie miejsc pracy.

6. Karta pracy, cz. 4, s. 16. Oglądanie sytuacji przedstawionych na obrazkach. Układanie o nich zadań. Przedstawianie ich za pomocą liczmanów. Rysowanie po śladzie drogi Olka, Ady i dziadka do lasu. Karta pracy, cz. 4, s. 17. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie po śladach. Rysowanie tulipanów po śladach, bez odrywania kredki od kartki. Kolorowanie ich.

7. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kwiatek rośnie. Dziecko  w siadzie skrzyżnym tułów pochyla do przodu, dłonie kładzie na podłodze. Na hasło: Kwiatek rośnie, dziecko powoli prostuje tułów. Na hasło: Kwiatek wyciąga się do słońca – wyciąga ręce jak najwyżej. Na hasło: Kwiatek więdnie, dziecko powoli wraca do pozycji wyjściowej.

 

Dzień 30.04.2020r.(czwartek) – Lis i lornetka

1.Karta pracy, cz. 4, s. 18. Łączenie śmieci z odpowiednimi pojemnikami. Rysowanie butelek i słoików po śladach. Wyjaśnienie znaczenia słowa recykling. • Karta pracy, cz. 4, s. 19. Olek i Ada zakładają hodowlę hiacyntów. Oglądanie rysunków Ady i ich rozszyfrowywanie. Dzieci podają, jakie czynności należy wykonać.

2. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Lis i lornetka. Książka (s. 66–69) dla dziecka. W czasie słuchania opowiadania dzieci oglądają ilustracje.

3. Rozmowa na temat opowiadania. − Jak zwierzęta przyjęły obecność dzieci w lesie? − Dlaczego zwierzęta bały się dzieci? − Co powiedziały o dzieciach zwierzęta, które je obserwowały: jeleń, ptaki, lis? − Co zrobiły dzieci po powrocie do przedszkola? − Kogo narysowała Ada? Dlaczego? − Co narysowała pani? Co przedstawiał jej rysunek?

 • Ćwiczenia z tekstem. Książka (s. 66–69) dla każdego dziecka. Dzieci czytają głośno teksty umieszczone pod ilustracjami do opowiadania

4.  Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Dzień Flagi. Książka (s. 70–71) dla każdego dziecka.

 W przedszkolu gruchnęła wieść, że zbliża się Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie przedszkolaki będą malować chorągiewki. – A po co? – spytała Lenka. – Na jaki kolor? – chciał wiedzieć Alan. – Na czerwony – powiedział Szymek. – Nie. Na biały – sprostowała Ada. – A po co? – ponownie spytała Lenka. – Będziemy z nimi maszerować. Flagi byłyby dla was za ciężkie – wyjaśniła pani. – Tylko wojsko maszeruje. My nie jesteśmy wojskiem – zauważył Alan – Ale jesteśmy Polakami, a to dzień poświęcony naszej polskiej fladze. Z tej okazji możemy nawet maszerować – powiedziała z uśmiechem pani. – Drugiego maja przemaszerujemy przez całe osiedle. – Dostaniemy prezenty? – zapytał Hubert. – To Dzień Flagi, a nie Dzień Dziecka – zauważył Szymek. Hubert się naburmuszył. Jednak musiał przyznać, że Szymek ma rację. Jeśli już wręczać prezenty, to polskiej fladze, a nie przedszkolakom, którzy z pewnością nie są ani flagami, ani chorągiewkami.  Wszyscy lubią malować, więc chwilę później Ada, jej koleżanki i koledzy z zapałem przystąpili do pracy. Jednak malowanie chorągiewek nie było wcale proste. Wymagało szczególnej uwagi. Ci, którzy się zagapili i zamalowali na czerwono więcej niż połowę chorągiewki, musieli malować od nowa. Bo przecież chorągiewka w polskich barwach powinna być tylko w połowie czerwona. Ada też nie od razu była zadowolona ze swojej pracy.  – Dobrze, że na chorągiewkach nie trzeba malować komarów. Komary są strasznie trudne do wykonania – pocieszyła ją Lenka. – Muchy też – dodała Ada. I poczuła ulgę, że nie musi malować ani mrówek, ani much, tylko czerwony pas na białej chorągiewce. W Dniu Flagi przedszkolaki z przedszkola Ady wzięły udział w radosnym marszu po osiedlu.  Każde dziecko niosło dumnie własnoręcznie wykonaną biało-czerwoną chorągiewkę. Dzieci machały nimi, aż furczało. Ada widziała las rąk przed sobą i czuła, że wszyscy, ona także, robią coś bardzo ważnego. Żałowała, że nie widzą jej rodzice i Olek, i babcia z dziadkiem. Przechodnie z podziwem patrzyli na maszerujących.  – O, widzę, że mali Polacy też świętują – pochwaliła ich jakaś pani w sukience w paski.  Ada czuła dumę, że mieszka w Polsce, że maszeruje z biało-czerwoną chorągiewką i że jest Polką – może trochę małą, ale co tam: przecież kiedyś urośnie. – Będę wtedy maszerowała z dużą flagą, żeby było ją widać aż z kosmosu – powiedziała. – Nasze chorągiewki też widać – zapewniła ją Lenka. Ada i Lena podniosły swoje chorągiewki jeszcze wyżej i pomachały kosmonautom i kosmitom. Niech wiedzą, że polska flaga świętuje, a z nią świętują mali Polacy.

R. rozmawia z dziećmi na temat opowiadania. R. pyta: − Po co przedszkolaki malowały flagi? − Jak czuła się Ada, maszerując 2 maja z kolegami i koleżankami i machając chorągiewką? − Z czego była dumna?

 5. Ćwiczenia z tekstem. Książka (s. 70–71) dla każdego dziecka.

Dzieci czytają głośno teksty umieszczone pod ilustracjami do opowiadania.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto obchodzone 2 maja, wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku, by propagować wiedzę o Polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Flaga składa się z dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego. Pierwszy symbolizuje czystość i niepokalanie, drugi – odwagę i waleczność. Oficjalnie flaga została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości.

 6.  Wykonanie chorągiewki z kolorowego papieru. Dla każdego dziecka: paski papieru – białego i czerwonego, klej, patyczek (taki jak do balonów). Dzieci sklejają paski papieru, doklejają patyczek.

7. Zabawa ruchowa – Ziemia, woda, powietrze. Dzieci stoją w rozsypce, zwrócone twarzami do R. − Na hasło: Ziemia – dotykają dłońmi podłogi, jednocześnie przykucając. − Na hasło: Woda – chwytają się dłońmi za kolana. − Na hasło: Powietrze – wskazują przestrzeń nad głową. R. podaje hasła w różnej kolejności.

  Nagroda za dobrą pracę z tygodnia pt. " DBAMY O PRZYRODĘ" (odznakę  przyjaciela przyrody do wydrukowania przeslę w czwartek na państwa maila)

Ćwiczymy pamięć (dla chetnych)

https://view.genial.ly/5e95a496d82ffd0dbff5dbb4