Tydzień 17.06.2020-23.06.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Tydzień 17.06.2020-23.06.2020

Pożegnania nadszedł czas.

Dziecko będzie miało okazję wyrażanie swoich myśli, przeżyć z pobytu w przedszkolu. Udoskonali stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (co robił? co robi? co będzie robił?) np. podczas wakacji, wspólnie z rodzicami przeprowadzi eksperymenty, wyciągnie wnioski. Utrwali dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych. Utrwali poznane litery i poćwiczy pisanie Słuchać będzie opowiadań, przeczyta krótkie teksty i odpowie na pytania z nim związane. Pozna reprodukcje prac niektórych znanych artystów i samo wykona prace plastyczne dowolną techniką. Nauczy się lub wysłucha kilka piosenek związanych z przedszkolem i swoim pobytem w przedszkolu.

Czytaj więcej o: Tydzień 17.06.2020-23.06.2020