tydzień 27-30.04.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

27-30.04.2020

Moja miejscowość, mój region

Dziecko w tym tygodniu zdobędzie podstawową wiedzę o swoim miejscu zamieszkania, nauczy się nazwy swojej miejscowości, pozna jej historię, ważniejsze obiekty oraz miejsca. Pozna nowe piosenki, utrwali nazwy kolorów. Dziecko przeprowadzi z rodzicem proste zabawy. Dziecko będzie miało możliwość stworzenia własnych prac plastycznych oraz przez ćwiczenia gimnastyczne będzie miało okazję rozładować swoją energię

Czytaj więcej o: 27-30.04.2020